THIET BI AM THANH

M-AUDIO

M-AUDIO

Sound Card Fast track Ultra-M-audio có Volumm tổng, headphone, Gain cho đầu vào micro/line. Sound Card Fast track Ultra-M-audio Card thu thanh chuyên nghiểp ,đỉnh cao của chất lượng.
5.950.000đ
ound Card Delta 1010LT-M-audio Nhu cầu phòng thu nhỏ và chuyên nghiệp. Sound Card Delta 1010LT-M-audio Card thu thanh chuyên nghiểp ,đỉnh cao của chất lượng, thích hợp cho việc master trên máy tính.
5.500.000đ
Sound Card Delta 66-M-audio Nhu cầu dùng phòng thu nhỏ và chuyên nghiệp. Sound Card Delta 66-M-audio thích hợp cho việc master trên máy tính, thích ứng để mix âm thanh surround.
5.950.000đ
Sound Card Fast track Pro-M-audio Nhu cầu phòng thu nhỏ và chuyên nghiệp. Sound Card Fast track Pro-M-audio tích hợp Volumm tổng, headphone và Gain cho đầu vào micro/line.
Effect/Processor Midisport 4x4-M-audio Giao diện 4-in, 4-out (64x64 kênh MIDI), Cổng USB cho phép kết nối nhanh chóng với PC hoặc máy Apple, Đèn báo hoạt động cho mỗi ngõ cắm.
Loa Kiểm Âm BX 8a Duluxe M-audio Loa kiểm thính studio liền amplifier, công suất 130w. Phù hợp cho homestudio, sequencer.
Loa Kiểm Âm BX 5A Duluxe - M audio Loa kiểm thính studio liền amplifier, công suất 130w. Phù hợp cho homestudio, sequencer.
Sound Card ProFire 610 M-audio Kết nối máy tính: Firewire 400 (iee 1394a), Phân dải âm thanh cao nhất: 24bit/96kHz, Tích hợp Window/Mac(Asio, CoreAudio, WMA)
Midi controller Keystation 88es Dùng để soạn nhạc trên máy tính, hoà âm phối khí...
Midi controller Keystation 61ES Dùng để soạn nhạc trên máy tính, hoà âm phối khí.
Midi controller KeyRig-49 Dùng để soạn nhạc trên máy tính, hoà âm phối khí...
Midi Controller Keystation Pro88 M-AUDIO Có 24 núm điều chỉnh chức năng, 22 phím điều chỉnh chức năng.