THIET BI AM THANH

SENNHEISER

SENNHEISER

Headphone HD-600 SENNHEISER Dùng cho các phòng thu chuyên nghiệp. Headphone HD-600 SENNHEISER Có Ccất lượng âm thanh tuyệt vời.
4.350.000đ
Headphone HD-280Pro Sennheiser là tai nghe Headphone kiểm âm studio và DJ. Headphone HD-280Pro Sennheiser có chất lượng ,giá thành hợp lý.
Headphone HD-200 SENNHEISER Headphone kiểm âm studio và DJ. Made in Ireland, Headphone HD-200 SENNHEISER Chuyên Dùng cho phòng thu chuyên nghiệp