THIET BI AM THANH

Đối nối dây tín hiệu âm thanh

Hướng dẫn đấu dây jack tín hiệu trong âm thanh - Sơ đồ đấu nối các loại dây tín hiệu micro, dây cáp loa trong hệ thống âm thanh chuyên nghiệp. Chất lượng dây tín hiệu ảnh hưởng nhiều đến chất lư